Trang thông tin điện tử
Xã Bình Châu - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bình Châu

THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ KÝ SỐ CÔNG CỘNG CHO NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH

23/10/2023 - 00:00

Ngày 23/10/2023, UBND xã Bình Châu ban hành Văn bản số  1197/UBND-VH, Thông tin về dịch vụ ký số công cộng cho người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Chi tiết đính kèm:

/portal/editor/files/CV tuyen truyen dich vu chu ky so thuc hien TTHC tren CVDC.pdf

/portal/editor/files/Copy of CV 298 Viettel tinh Cung cap CKS cong cong (1).pdf

/portal/editor/files/Copy of CV 906 VNPT Cung cap CKS cong cong.PDF.pdf


Đánh giá: