Trang thông tin điện tử
Xã Bình Châu - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bình Châu

HÃY CẢNH GIÁC - PHÒNG NGỪA TRỘM ĐỘT NHẬP

06/09/2023 - 00:00

🔊🔊🔊Đừng để quá muộn. Hãy cảnh giác - phòng ngừa trộm đột nhập.

Có thể là hình ảnh về 2 người, điện thoại và văn bản


Đánh giá: