Trang thông tin điện tử
Xã Bình Châu - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bình Châu

Xã Bình Châu phối hợp bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh BRVT tuyên truyền luật biên phòng việt nam cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn

04/08/2023 - 15:05

Sáng ngày 10/7/2023, xã Bình Châu phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền cho 100 cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã, tham dự có đồng chí Trung tá Đặng Văn Trọng - Phó Chủ nhiệm Chính trị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu  - Phó Chủ tịch UBND xã; Ông Phạm Quốc Long - PCT UBMTTQVN xã; đồng chí Trung tá Ngô Sỹ Thiện – Chính trị viên Đồn biên phòng Bình Châu và ông, bà đại diện các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã, Ban Nhân dân ấp, Trưởng ban CTMT ấp, các chi hội đoàn thể ấp và nhân dân trên địa bàn xã Bình Châu .

Tại hội nghị tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe Trung tá Đặng Văn Trọng - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên truyền, phổ biến những nội dung về Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam. Trong đó nêu rõ một số chính sách của Nhà nước về BĐBP; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng biên phòng, nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của BĐBP, chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và BĐBP; hoạt động phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng trong quân đội trong áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia…

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, gồm 6 Chương, 36 Điều. Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

Các đại biểu tham dự buổi tuyên truyền cập nhật, nắm rõ Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Từ đó, góp phần đưa các nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đánh giá: