Trang thông tin điện tử
Xã Bình Châu - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bình Châu

Họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

05/07/2023 - 15:57

Chiều ngày 05/7, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đồng thời là Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh để nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023.

Tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh (theo Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) và lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu.

 
 
IMG_1079.JPG
Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trong 06 tháng đầu năm 2023, Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBQG về chuyển đổi số; trong đó xác định người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực, là nguồn lực cho chuyển đổi số, nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thực chất, hiệu quả và hướng tới hình thành công dân số, xã hội số.

Đến nay, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu của UBQG về chuyển đổi số giao, cụ thể như: tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 74%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh/ Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 52,3%; tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương đạt 100%; tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; 97,3% thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh; 98,04% hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng; 84,02% dân số từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; 85% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử...

Về phát triển Đô thị thông minh, Tỉnh đã xây dựng, ban hành Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh trên địa bản tỉnh để làm cơ sở triển khai các hệ thống thông minh; Hệ thống giao thông, giám sát tự động bằng camera lắp đặt trên Quốc lộ 51 đã phát huy hiệu quả, phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường trọng yếu của tỉnh. Việc đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh cùng với Trợ lý ảo, ứng dụng Phản ánh hiện trường;... thời gian qua cũng đã hỗ trợ cho công tác chỉ đạo điều hành, công khai, minh bạch thông tin quản lý nhà nước.

Bên cạnh những kết quả tích cực như trên, công tác chuyển đổi số của tỉnh vẫn còn một số chỉ tiêu có tỷ lệ thực hiện còn thấp theo mục tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra như: tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh/Cổng Dịch vụ công quốc gia chỉ mới đạt 30% (mục tiêu 60%); tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 48% (mục tiêui 100%); tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đạt 22,6% (mục tiêu 80%); tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ chỉ đạt 3,2% (mục tiêu 30%); tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử (hoặc chuyên mục riêng) đạt 43% (mục tiêu 100%);...

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đặng Minh Thông đề nghị các sở, ngành căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 đã được giao, báo cáo cụ thể kết quả thực hiện từng chỉ tiêu chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực mình quản lý gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/7/2023, lưu ý nêu rõ phương hướng, lộ trình, giải pháp thực hiện đến cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Trên cơ sở đó, Sở TT&TT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở thông và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các địa phương kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng, đánh giá hiệu quả và có tham mưu, đề xuất. Ông cũng đề nghị Công an tỉnh rà soát lại việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, lưu ý tránh bỏ sót các đối tượng trước đây chưa có hộ khẩu thường trú tại địa phương (trước khi bỏ hộ khẩu); khẩn trương tiếp tục triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra nhằm hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch trực tuyến khác.

Nguyễn Hằng


Đánh giá: