Trang thông tin điện tử
Xã Bình Châu - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bình Châu

XÃ BÌNH CHÂU THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BUÔN BÁN HOA VÀ ẨM THỰC PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

08/11/2023 - 00:00

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BUÔN BÁN HOA VÀ ẨM THỰC PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

Có thể là hình ảnh về văn bản


Đánh giá: