Trang thông tin điện tử
Xã Bình Châu - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bình Châu

Kế hoạch Triển khai Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2023


Đánh giá: