Trang thông tin điện tử
Xã Bình Châu - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bình Châu

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN LẠI TÀI SẢN KHI THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ BUỘC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỌNG

13/07/2023 - 08:27

Ngày 30/6/2023, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức cưỡng chế thi hành nội dung buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đổi với Công ty cổ phần Thương mại Quảng Trọng. Cụ thể: Phá dỡ toàn bộ tường rào xây gạch (giáp đường ven biển), nhà mái tôn diện tích 90m2 và các tài sản, vật kiến trúc khác trên diện tích 92.184m2 đất thuộc một phần thửa đất sổ 15, tờ bản đồ số 09 (tỷ lệ 1/5000) xã Phước Thuận (theo Mảnh trích đo địa chính đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc ký ngày 25/3/2020) để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại diện tích đất đã chiếm cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý.

Quá trình cưỡng chế, do đại diện Công ty cổ phần Thương mại Quảng Trọng không có mặt tại địa điểm cưỡng chế để tiếp nhận các loại tài sản có trên diện tích đất đã chiếm. Do đó, Đoàn cưỡng chế đã lập biên bản kiểm kê tài sản và niêm phong bàn giao cho UBND xã Phước Thuận quản lý theo quy định.

Căn cứ khoản 5 Điều 34 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc thông báo đến Công ty cổ phần Thương mại Quảng Trọng đến nhận lại tài sản đã kiểm kê hiện nay do UBND xã Phước Thuận đang quản lý. Quá thời hạn 06 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo đến nhận tài sản mà cá nhân, tổ chức có tài sản không đến nhận thì tài sản đó được bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung Thông báo số 1861/TB-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Xuyên Mộc

BBT - Cổng thông tin điện tử Huyện Xuyên Mộc


Đánh giá: