Trang thông tin điện tử
Xã Bình Châu - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bình Châu

Lãnh đạo

1 Huỳnh Anh Tuấn Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0914.808.019
Email: tuanha@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
2 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Phó Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0983.001.126
Email: dieuntn@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: VHXH
3 Đặng Văn Quân Phó Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0918.068.565
Email: quandv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế
4 Phạm Minh Phương CT. HĐND, PBT Đảng Ủy
Số điện thoại: 0961.420.345
Email: phuongpm@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
5 Trần Văn Hưng PCT HĐND
Số điện thoại: 0917.963.117
Email: tranvanhung81@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách HĐND